VYJADROVANIE A SPÁJANIE HUDBY

Vyjadrovanie hudby. Hudba a ostatné druhy umenia.

Vyjadrovanie hudby: slovom, pohybom, obrazom, divadlom.

Spájanie hudby: hudba a literatúra, hudba a pohyb, hudba a výtvarné umenie, hudba a divadlo.

OBSAH tematického celku:

  • Vyjadrovanie hudby slovom. Hudba a literatúra, hudba a poézia.
  • Vyjadrovanie hudby pohybom. Hudba a tanec, hudba a balet.
  • Vyjadrovanie hudby obrazom. Hudba a výtvarné umenie, Hudba a film.
  • Vyjadrovanie hudby divadlom. Tvorivá dramatika. Detské hudobné divadlo.

 

Úvod k: 3. Vyjadrovanie hudby (slovom, pohybom, obrazom, divadlom)